Lekarze

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  Młodszy asystent w trakcie specjalizacji z chorób płuc w Klinice Pneumonologii  Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczestnik Studiów Doktoranckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek Polskiego Towa...
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych (2008) oraz chorób płuc (2011), starszy asystent w Klinice Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2008 roku uzyskała doktorat Collegium Medicum UJ w dziedzinie pulmonologii. Od ponad 15 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem między innymi astmy oskrzelowej, przewlekłej obtu...

Zakres usług


Schorzenia