Physicians

Pedagog, Pedagog specjalny – Oligofrenopedagog, Terapeuta pedagogiczny Pracuje jako pedagog szkolny oraz pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi diagnozę oraz terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności szkolne. Pracowała jako członek zespołu wczesnego wspomagania rozwoju. Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakow...
Pedagog, terapeuta pedagogiczny oraz trener Metody Ortograffiti. Absolwentka Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała podczas aktywnej pracy z uczniem w szkole i podczas prywatnej praktyki. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu nowych metod i innowacji w terapii pedagogicznej. ProwadzI również szkolenia dla Rad Pedagogicznych dotyczące cyberprz...

Range of services


Diseases