Lekarze

Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalista endokrynologii oraz specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej ukończył studia na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie w 1981, w 1995 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, w 2003 doktora habilitowanego n. medycznych, a w 2010 odebrał z rąk prezydenta RP tytuł naukowy profesora. Od 20 lat jest  Kierownikiem i Ordyna...
Specjalista pediatra I i II stopnia, specjalista endokrynolog, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Doświadczenie zawodowe w zakresie pediatrii i endokrynologii wieku rozwojowego zdobyła w czasie 20 lat pracy klinicznej. Od 2003 roku zajmuje się ponadto leczeniem zaburzeń hormonalnych u dorosłych w Prywatnym Gabinecie Lekarskim "Diagnoza" oraz w Krakowskim Centrum Medycznym. Konsu...

Zakres usług


Schorzenia