Lekarze

Ur. 11.05.1965 w Krakowie. Po ukończeniu studiów medycznych w roku 1990 rozpocząłem pracę w Klinice Nefrologii Collegium Medicum UJ w Krakowie, gdzie pracowałem do roku 2012. W latach 1995 do 2012 pełniłem funkcje Kierownika Oddziału Dializ tejże Kliniki. Poza Oddziałem Dializ pracowałem w Poradni Nefrologicznej Kliniki Nefrologii oraz byłem nauczycielem akademickim w Collegium Medicum UJ. ...

Zakres usług


Schorzenia