BADANIE KLINICZNE DOTYCZĄCE OWRZODZEŃ PODUDZI

owrzodzenia

Czy chorujesz na trudno goj
ące się owrzodzenie podudzi?
Prowadzimy badanie kliniczne mające na celu naukową ocenę nowego leku w leczeniu ciężkich owrzodzeń podudzi.

Szukamy osób, które:
  • mają co najmniej 18 lat
  • chorują na owrzodzenie podudzi, którego nie udało się wyleczyć w ciągu 6 tygodni standardowego leczenia
Udział w badaniu będzie wymagał zgłaszania się na wizyty związane z leczeniem owrzodzenia 2 razy w tygodniu przez maksymalnie 4 miesiące. Po zakończeniu leczenia odbędą się 2 wizyty kontrolne w odstępach dwumiesięcznych.
Wszyscy uczestnicy otrzymają standardowe leczenie w połączeniu z badanym lekiem lub placebo (produkt nieaktywny). Podczas wizyty zostanie przeprowadzone badanie lekarskie, a także ocena owrzodzenia podudzi. Wizyty i leczenie są bezpłatne.

Chcesz wiedzie
ć więcej?
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji:
clinical.trials@allmedica.pl
+48  18 479 10 98
Pn-Pt 8:00 - 16:00

Udział w badaniu jest dobrowolny i w każdej chwili można się z niego wycofać.
Badanie zostało zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informacje przekazywane przez pacjentów w ramach badania będą przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).Return to section: Aktualności